De ondermeer in de praktijk gebruikte methoden & technieken zijn, in willekeurige volgorde:

 1. client centered therapy / eclectisch
 2. oplossingsgerichte therapie
 3. inzichtgevende gesprekstechniek
 4. ondersteunende gesprekstechniek
 5. cognitieve gedragstherapie
 6. psychodynamische therapie
 7. ontspanningstechnieken
 8. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 9. EFT (Emotional Freedom Techniques)
 10. AI (appreciative inquiry)
 11. Cogmed® QM voor volwassenen en adolescenten
 12. mindfulness technieken
Nota Bene

De hierboven beschreven technieken nrs 1 tot en met 7 zijn in wezen standaard onderdeel van het repertoire van de psycholoog voor arbeid & gezondheid.
Voor met name EMDR en EFT heeft Oscar Breetveld de basisopleiding gevolgd.
Ook al wordt EFT wereldwijd gebruikt als zelfhulptechniek, het is nog steeds een techniek in een experimenteel stadium. Het betreft geen medisch handelen en mag niet voorkomen dat u een huisarts of medisch specialist bezoekt.
AI is geen therapie, maar een brainstormingstechniek en een manier om binnen personen, groepen en organisaties positieve veranderingen teweeg te brengen.
De Cogmed werkgeheugen training heeft een wetenschappelijk bewezen werking en is gebaseerd op een grote hoeveelheid research.

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250