De arbeids- & organisatiepsycholoog NIP® werkt op het snijvlak van mens, werk & organisatie en zet zich in voor het beste resultaat van zowel werkgever als werknemer.

Een tiental voorbeelden van activiteiten van de arbeids- & organisatiepsycholoog:

 1. acute interventie bij escalatie en actieve conflicthantering
 2. begeleiden van problematiek door bejegening en agressie op het werk
 3. adviseren over beleid rondom werk, verzuim, gezondheid en ziekte
 4. loopbaanbegeleiding, carrière-switch of outplacement
 5. selectie op basis van psychologische testen en assessment
 6. organisatie-ontwikkeling en herstructurering van de organisatie
 7. missie-, visie-, kernwaarden- en strategie-ontwikkeling
 8. cultuurwaardering en begeleiden van cultuurverandering
 9. training & opleiding, zie aldaar
 10. coaching & counseling, zie aldaar
Twaalf stappen in het proces:
 1. signaleren van de problematiek binnen de organisatie
 2. aanmelden van de problematiek bij de a&o-psycholoog
 3. afwegen of de vraag juist gesteld is òf dat er verwijzing moet plaatsvinden
 4. bepaling wie opdrachtgever en wie gesprekspartner is
 5. afspraak maken voor een probleeminventariserend gesprek
 6. intake, probleemanalyse en concreet schriftelijk voorstel / plan van aanpak
 7. na opdrachtbevestiging afspraken over het vervolg, de verdere activiteiten e.d.
 8. uitvoering van het geschreven plan van aanpak
 9. tussentijdse evaluatiemomenten omtrent voortgang en resultaten
 10. indien van toepassing borging zeker stellen
 11. eindevaluatie of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd
 12. loslaten van het het contact, eventuele follow up

Voor het maken van een afspraak met Oscar Breetveld, arbeids- & organisatiepsycholoog NIP®, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of stuur een mail aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met uw verzoek voor een probleeminventariserend gesprek.

Generally drugstore can offer to you with discreet treatments for varied soundness problems. At present there are divers drugs to treat schizophrenia, anxiety or rheumatism. For example Diprolene cream is a topical corticosteroid. This remedy reduce redness associated with sundry skin diseases. Other medicaments are used to treat diabetes. Viagra is a remedy used to treat varied maladies. What do you think about buy generic cialis? How you can read detailed information about generic cialis canada? If you have any concerns about cialis generic online, check with your doctor before grab the medicine. Like all other drugs, Viagra is classified according of it's active ingredient. Keep reading for a list of remedies that may cause erectile malfunction and what you can do to prevent dangerous side effects. What should you discuss with a druggist before taking Viagra? Take the container with you, even if it is empty. If you reckon that you might have taken an overdose of this medicine, go to the emergency department of your local hospital at once.

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250