De ondermeer in de praktijk gebruikte methoden & technieken zijn, in willekeurige volgorde:

 1. client centered therapy / eclectisch
 2. oplossingsgerichte therapie
 3. inzichtgevende gesprekstechniek
 4. ondersteunende gesprekstechniek
 5. cognitieve gedragstherapie
 6. psychodynamische therapie
 7. ontspanningstechnieken
 8. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 9. EFT (Emotional Freedom Techniques)
 10. AI (appreciative inquiry)
 11. Cogmed® QM voor volwassenen en adolescenten
 12. mindfulness technieken
Nota Bene

De hierboven beschreven technieken nrs 1 tot en met 7 zijn in wezen standaard onderdeel van het repertoire van de psycholoog voor arbeid & gezondheid.
Voor met name EMDR en EFT heeft Oscar Breetveld de basisopleiding gevolgd.
Ook al wordt EFT wereldwijd gebruikt als zelfhulptechniek, het is nog steeds een techniek in een experimenteel stadium. Het betreft geen medisch handelen en mag niet voorkomen dat u een huisarts of medisch specialist bezoekt.
AI is geen therapie, maar een brainstormingstechniek en een manier om binnen personen, groepen en organisaties positieve veranderingen teweeg te brengen.
De Cogmed werkgeheugen training heeft een wetenschappelijk bewezen werking en is gebaseerd op een grote hoeveelheid research.

 

Generally drugstore can offer to you with discreet treatments for varied health problems. At present there are divers drugs to treat schizophrenia, anxiety or rheumatism. For example Diprolene cream is a topical corticosteroid. This remedy reduce redness associated with sundry skin diseases. Other medicaments are used to treat diabetes. Viagra is a remedy used to treat varied maladies. What do you think about buy generic cialis? How you can read detailed data about generic cialis canada? If you have any concerns about cialis generic online, check with your doctor before taking the physic. Like all other drugs, Viagra is ergo of it's active ingredient. Keep reading for a list of remedies that may cause erectile disfunction and what you can do to prevent dangerous side effects. What should you discuss with a pharmacist before capture Viagra? Take the container with you, even if it is empty. If you reckon that you might have taken an overdose of this physic, go to the emergency department of your local hospital at once.

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250