Ter illustratie een aantal cliënten van Bureau Breetveld / Oscar Breetveld:


 • Utz Certified for Better Farming and Better Future @ Amsterdam
 • Gouda Refractories en Gouda Vuurvast Services te Gouda
 • VOXX Communicatie Adviseurs voor Content in Context te Amsterdam
 • ABD Interim, projectbureau Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid
 • Pathologie Laboratoria van MDC van HAGA-Reinier de Graaf (Delft)
 • VNO-NCW in samenwerking met MKB-Nederland (Den Haag)


 • Ministerie van Economische Zaken

 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu
 • Sector Strafrecht van de Rechtbank te 's-Gravenhage
 • IPABO, interconfessionele PABO te Amsterdam en Alkmaar
 • OCK Het Spalier, Jeugdzorg in Noord & Zuid Kennemerland
 • EP-Nuffic Internationalising Education, seated in The Hague, Netherlands

 • Ziekenhuis Bronovo en verpleeghuis Nebo te ’s-Gravenhage & Wassenaar
 • De Zellingen te Capelle aan de IJssel e.o. (verpleging, verzorging & thuiszorg)
 • Nova College, ROC te Haarlem, inclusief DNA: De Nova Academie
 • Just Care te Den Haag (maatschappelijk werkenden)
 • Careyn: thuiszorg, verpleging & verzorging van Delft tot Breda
 • IRC WASH: Water, Sanitation & Hygiene Services for Life in The Hague

 • UWV kantoor regio Zoetermeer plus bureau inkoop reïntegratie
 • UWV Utrecht afdeling Verwerking Financiële Verplichtingen
 • Kessler Stichting, opvang voor dak- en thuislozen te 's-Gravenhage
 • HAGA Ziekenhuis te 's-Gravenhage (fusie van Leyenburg, Rode Kruis & JKZ)\
 • Kinderopvang 2Samen te Den Haag, Naaldwijk en Monster (Zuid Holland)
 • De Witte Raaf, regionale arbodienst te Zoetermeer werkend in de Randstad

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250